Artists and Projects

Only in Swedish.

project

Junior Residence Remix: Konst, Mat & Politik

year

2019

about the project

JUNIOR RESIDENCE REMIXAR KONST, MAT & POLITIK (2014-2019)
24 oktober – 5 december 2019
Botkyrka konsthalls arkiv

Sommarjobbet för unga Botkyrkabor som gillar konst! I utställningen Junior Residence remixar konst, mat & politik (2014-2019) blickar vi bakåt och framåt, och dyker ned i arkivet som visar sex år av kollektiva konstprojekt.

Grafisk form: Johnny Chang

Konstpedagogerna Kerstin Gezelius och Saadia Hussain berättar om hur Junior Residence har utvecklats till en metod och konstnärlig process som är i konstant rörelse, och utgår från mötet mellan unga och konsten.

Vad är Junior Residence?

Det är en tre veckor lång konstvistelse för unga Botkyrkabor som får möjlighet att utforska, experimentera och skapa ett eget kollektivt konstprojekt. Ungdomarna söker jobbet genom kommunens feriepraktik, och genom en urvalsprocess med intervjuer väljs en grupp på ca sex personer ut. Vi lägger stor vikt vid att föra samman individer från olika delar i kommunen och med olika intressen och bakgrund, och ingen behöver ha någon tidigare kunskap kring konst, även om de flesta har någon form av kreativt skapande med sig.

När vi började med Junior Residence ville vi använda residence-formen som finns i konstvärlden där konstnärer bor och verkar utifrån en plats i perioder. Unga är proffs på sin samtid. Och om vi vill vara en plats för ung konst, måste vi ge unga en möjlighet att få tid och plats att undersöka konst utifrån sina egna erfarenheter och tankar.

Projektet avslutas med en presentation i ett publikt och professionellt sammanhang, deras arbete kan vara en del av utställning och ett performance i det offentliga rummet.

Hur skulle ni beskriva den metod och process som vuxit fram genom åren?

Det första som sker är att vi skapar en gemensam grund där alla kan känna sig trygga, för att sen våga uttrycka sig. Vi anpassar oss efter gruppen och etablerar en kunskapsnivå och ett gemensamt språk för att börja närma oss begrepp som konst, samtid och ung kompetens. Vi presenterar ett tema som ramar in projektet, men vi försöker vara tydliga med att det inte finns något rätt och fel, ingen blir bedömd och vi sitter inte på några färdiga svar.

Vad har konstpedagogen för roll i att inspirera och vägleda en grupp unga i ett konstnärligt projekt?

Vi som konstpedagoger arbetar i de ungas tjänst. Vi måste ta dem på allvar och arbeta för att de ska tro på sig själva och se sig själva som de kunskapsbärande individer de faktiskt är. Och att se dem som konstnärer.

Det finns ofta en föreställning om vad vuxenvärlden förväntar sig av unga. Att det finns en måttstock kring vad som är rätt och fel, fint och fult. Vi måste ta oss bortom de strukturer som hämmar ett kreativt skapande. Och som konstpedagoger har vi ett ansvar att skapa den trygghet och tillit som behövs för att våga göra fel och vara osäkra. I bästa fall inspirerar vi till en nyfikenhet att ta oss an det som vi inte vet eller förstår.

Vad hoppas ni att ungdomarna får med sig från Junior Residence?

Konsten är en verklig plats. Den finns i rum och på platser som är öppna för alla. Det finns möjligheter att utveckla sitt eget skapande, och det finns personer som kan hjälpa en att hitta rätt bland utbildningar, kurser och jobb.

Vi hoppas också att vi lyfter en konstnärlig kompetens som kan öppna upp för nya sätt att se sin omvärld på. Ett fält som korsas av olika kunskapsområden, erfarenheter och perspektiv och där vi fritt får undersöka och tänka nytt.

Framtiden behöver modiga konstnärer även om inte alla behöver bli konstnärer. Det finns ett stort värde i att få känna på vad konstnärligt arbete är och kan vara ändå.

documentation

Vernissage: The Rose That Grew From Concrete / Junior Residence: remixar konst, mat & politik (2014-2019) Foto: Madiha Saeed

Vernissage: The Rose That Grew From Concrete / Junior Residence: remixar konst, mat & politik (2014-2019) Foto: Madiha Saeed

Vernissage: The Rose That Grew From Concrete / Junior Residence: remixar konst, mat & politik (2014-2019) Foto: Madiha Saeed

samarbeten och stöd

Junior Residence är ett samarbete mellan Botkyrka konsthall och Mångkulturellt centrum.

back